A bűnhődés útja

Nah! Megírtam ezt a totál értelmetlen ficet, amiben Jack szenved a Children of Earth után, majd találkozik a Doktorral. Ilyen hangulatom volt.
 1.

A hétfő első napja bágyadtan kúszott az égre. Még túl korai volt az idő ahhoz, hogy elvegye a látóhatár nyomorult szürkeségét, és ez így is lesz még vagy két napig, míg a második nap is fel nem kel, hogy azután egy héten keresztül tűzzön ránk könyörtelenül. Így is hunyorognom kellett, ahogy kimásztam a barakkból, koszos, kimerült társaimmal együtt, az elmúlt napok homálya után ez a gyér fény is úgy bántotta a szemünket. A fakó holdak-csillagok nem adnak elég világosságot ahhoz, hogy rendesen végezzük a munkákat - csinálnunk kellett akkor is. Már nem hagynak nekünk annyi pihenőidőt, mint régebben. Ma is egészen korán reggel húztuk fáradt lábainkat a süppedős talajon, vacak cipőnkbe belefolyt a szúrós homok.
Szeretem a homokot. Nem sok emlékem maradt a gyerekkoromból, csupán bűneim, és veszteségeim kínzó árnyai - és a homok, ami mindig kedves maradt nekem.
Az elmúlt időszakot az ormótlan gépek egyikében töltöttem, mély, omladozó lyukakat fúrva a talajba, és koordinálva a többiek munkáját - komoly előrelépésnek számít ide kerülni, távolabbra a mocskos, kétkezi munkától, az izzadt tenyerünkre tapadó kosztól. De én szívesebben matattam a homokban, így szánt szándékkal hibákat követtem el, hogy újra lekerülhessek.
A vékony pánt szolidan szorította a homlokomat. Az elején, mint sokaknak, nekem is komoly fejfájást okozott a kis gépezet, ami általam ismeretlen energiával töltötte fel a testemet, aminek köszönhetően kezem melege magához vonzotta a homokban élő, őshonos kis teremtményeket. Ha megfelelő helyen kapartunk, százával rohantak a karjaimba, és vesztükbe.
A piacon igencsak kelendőek ezek az apró rák-állatok, ám rendezett körülmények között tenyészteni gyakorlatilag képtelenség őket. És ezen okból sínylődünk mi ennek a bolygónak a puszta, sivatagos felszínén ilyen rémes körülmények között.
De legalább folyadékot, és élelmet kapunk eleget ahhoz, hogy megfelelően funkcionáljunk. Ahhoz képest, hogy könnyen pótolható rabszolgák voltunk, lehetett volna sokkal rosszabb is.
Nekem ez éppen megfelelő volt. A hosszú órák egyhangú, vagy olykor nehéz, fizikai munkája lassan kiölt belőlem mindent. Nem kellett gondolkoznom, nem kellett érezném. Minden olyan egyszerűnek tűnt… Fogalmam sem volt, hogy mennyi időt tölthettem el ott, hónapokat, talán éveket is. De mit számít? A világ minden ideje a rendelkezésemre áll.

Ugyanolyan nap volt, mint a többi száz. Mindkét nap vakítóan ragyogott az égen, kellemetlen izzadtság folyt a hátunkon, és csípte a pánt alatt a homlokunkat. Különösen sok rákot össze lehet gyűjteni ilyen időjárásban - ezrek nyüzsögtek már most tehetetlenül a zsákjainkban, és még evés-időn sem voltunk túl.
Akkor változott meg minden.
A közelünkben imbolygó hatalmas gépezetek, magas vezetőüléseikben szigorú fogva tartóinkkal, furcsamód ismerősnek tetsző vijjogás kíséretében zajosan lerobbantak, némelyikük megadva magát a gravitációnak bele is dőlt az általa fúrt mély gödörbe. Néhány másodperccel utána éreztem, hogy a fejemen feszülő pánt halk szisszenéssel kettéválik, és a földre pottyan.
Mindannyian, döbbent rabszolgák, értetlenül pislogtunk egymásra, és kapkodó, zagyva beszéd morajlott fel. Életem furcsa kalandjai miatt én mindegyikük szavát értettem, de nekik ki kellett fejleszteni valamiféle mutogatással vegyített nyelvet, ami a leginkább a thoreánra hasonlított, lévén, onnan származtak a legtöbben.
Újabb ismerős zaj ütötte meg a fülem, és már éreztem is, hogy keserű mosoly feszíti az ajkaimat.
Alig néhány méterre tőlem, ahol a legtöbb ember gyűlt össze, hűvös szelet keltve, látványosan materializálódott a TARDIS.
A következő pillanatban pedig nyílt is az ajtaja, és kiperdült belőle a Doktor. Az én Doktorom, akivel oly röpke időn keresztül utaztam át az univerzumon, aki lelépett, hogy több, mint száz évig kellett várnom arra, hogy újra lássam, és választ kapjak a kérdéseimre. A Doktor, aki odaadta egy kínnal teli évemet a Mesternek. A Doktor, akivel megküzdöttünk a Dalekok ellen. Akivel annyiszor mentettük meg a világot.
És aki utána mindig újra magamra hagyott.
- Barátaim!
A szónikus csavarhúzót használta mikrofonnak, hogy mindenkihez eljussanak a szavai. Ó igen, a drámaisághoz, ahhoz aztán mindig is értett!
- Mától szabadok vagytok! - kiáltotta győzedelmes mosollyal pásztázva végig az értetlen, mocskos társaimon. - A thoreai hajó már úton van ide, egy óra, és mindannyian biztonságban lesztek! Hazamehettek!
Kellett némi idő ahhoz, hogy felfogják a szavait, de végül bizonytalan, majd mind erőteljesebb éljenzés vette kezdetét.
Csak én hallgattam, gyenge tagokkal, mozdulatlanul állva a forró homokban.
Félig-meddig számítottam rá, hogy észrevesz. Vártam.
A döbbenet élesen az arcára volt írva, ahogy kiszúrt a többiek között. Látszott rajta, hogy nem hisz a szemének, azután ellépett a TARDIS mellől, és néhány hosszú lépéssel bezárta a kettőnk közti távolságot.
- Jack! - mondta hitetlenül. - Te mégis mit keresel itt?
- Doktor. - A hangom rekedt volt, és szinte idegenül csengett önmagamnak. A homok, meg a szél kikaparta a torkomat a hosszú idő alatt, amit itt töltöttem. - TE mégis mit keresel itt?


2.

A Doktor úgy terelt be maga előtt a TARDISba, mint valami gyereket, a keze a vállamon. A vezérlőterem megszokott, narancssárga fénye megnyugtató volt, valahogy kedves, és annyi homokban töltött idő után, kimondottan keménynek tűnt, és sterilnek. És az illat, az összetéveszthetetlen, lágy olajos gépszag keveredve az utazás, furcsa mód az eső, és az univerzum csillagporos illatával. Csupa olyasmi, amitől elszokott már a szaglószervem.
- Ez mindig hiányzik - csúszott ki a számon a halkan.
- Jack - mondta újra a nevem, ugyanazzal az értetlenséggel, mint odakint, de utána nem folytatta. Leültem a vezérlőpult melletti, szakadozó huzatú ülésre, és megpróbáltam elvigyorodni. Nem ment.
- Egy Ridek hajón utaztam - kezdtem ráérősen. -, ami a Hasadékon keresztül zuhant Cardiffra, halott pilótával. Kis hajó volt, fegyverek nuku. Nem mentem messzire a Földtől, de ezek elkaptak… Azóta itt vagyok.
- Mégis mikor történt ez? - kérdezte megemelt szemöldökkel.
Én csak vállat vontam. Őszintén fogalmam sem volt.
- Régen.
- Sejtettem… De nem értem! Hogyhogy még nem szabadítottad fel őket? - kérdezte szemrehányóan. - Ne mondd, hogy nem tudtál mit tenni!
Gúnyosan felhorkantottam, és reflexszerűen megérintettem a csuklópántomat. Ő volt az, aki újra tönkretette, hogy ne mászkáljak kedvem szerint ide-oda az időben. Már jó ideje ki sem nyitottam, csupán felesleges díszítőelemként ékeskedett a csuklómon.
- Te sem jössz mindig! - vágtam hozzá éledező dühvel.
- Mindent megteszek, amit csak tudok - mondta védekezésképp.
- Akkor miért kellett… - hirtelen elakadt a szavam, akkora erővel csapódtak az arcomba a nagy nehézségek árán eltemetett emlékek. Hiába hát minden elfecsérelt nap a homokban, nem menekülhettem előlük. - Miért nem jöttél? - fejeztem be némi kétségbeeséssel a hangomban.
A Doktor csak hallgatott. Nem tudhattam, hogy milyen időből származik, nem várhattam el tőle, hogy értse, pontosan miről beszélek.
- A 456… a gyerekek tíz százalékát akarták…
A Doktor úgy nézett ki, mint akit gyomorszájon rúgtak. A pult szélébe kapaszkodott, és sebzett tekintettel nézett rám.
- Sajnálom - mondta. - Annyira nagyon sajnálom. De az az esemény… biztos pont a térben, és időben. Nem tehettem semmit.
- Úgy, tehát pontosan tudtad, hogy mi történik, mégsem segítettél! - feleltem élesen. - Fogalmad sincs arról, hogy mit kellett tennem!
Hirtelen sírni akartam, de már annyi ideje nem mutattam érzelmeket, és azt hiszem, az örökös napsütés rég kiszárította a könnyeimet.
- Tudom…
- Fel kellett áldoznom az unokámat!
- Ezért kellett neked megtenned. Én képtelen lettem volna rá.
Felpattantam, elé léptem, és megragadtam a gallérját, hogy ököllel egyenesen az arcába vágjak. Az ütés erejétől visszatántorodott, a TARDIS pultjának zuhant, és jobbját az orra elé kapta, hogy felfogja a szivárgó vérét.
Utánamentem, és újra szemmagasságba rángattam. A karjai tétlenül hullottak a két oldala mellé, és tűrte izzó tekintetem az arcán. A vére végigcsurgott az állán, és a nyakkendőjére pottyant.
De nem ütött vissza, egyáltalán nem csinált semmit.
Persze, ő a Doktor, nem az a visszaütős fajta. Az elejétől kezdve tudtam, hogy igaza van, képtelen lett volna megtenni.
Végül eleresztettem, fáradtan a karjaiba hullottam, hagytam, hogy átkarolja a vállamat, és szorosan becsuktam a szemeimet. Végtelenül össze voltam törve, de a könnyeket még mindig hiába vártam.
Szinte kívántam, hogy semmitmondó hazugságokat kezdjen motyogni nekem, mint hogy „minden rendben lesz”, ahogy bárki tette volna, de ő csak hallgatott, miközben a hátamat, a hajamat simogatta.
Elengedtem őt, amint realizáltam, hogy álmodoztam arról a pillanatról, hogy így tartson engem. Csupán egészen más körülmények között. Tőlem szokatlanul zavarban voltam, amikor elengedtem, és igazán szerettem volna valami perverz poént benyögni, de semmi sem jutott eszembe.
Túlságosan sérült voltam hozzá.
A Doktor hátat fordított, és megnyomott néhány gombot a pulton.
- Csináltam neked egy szobát - mondta szipogva. Máris rosszul éreztem magam amiatt, hogy megütöttem. Túl sokáig haragudtam rá oktalanul, hibáztattam őt a bűneim miatt, éppen annyira, mint önmagamat.
Most fájt a tudat, hogy mindvégig csak áltattam magam.
- Az emeleten, harmadik ajtó jobbra - mondta, az egyik feljárat felé mutatva.
Nem tudtam, hogy nekem akar jót, vagy csak képtelen tovább rám nézni.


3.

Nem tudom, hogy a Doktor honnan ismer engem ennyire jól, de a szobám meglepően hasonlított ahhoz, amilyen a Torchwood központban volt -apró, sötét, és barátságos- mielőtt még az egészet felrobbantották volna, velem együtt.
Sokszor hiszem azt, hogy annyi testi fájdalmat átéltem már életem során, hogy nincs olyan, amit igazán megszenvednék… De az pokoli volt, azt hiszem, ténylegesen legalább négyszer meghaltam, mire a testemnek sikerült regenerálnia magát. Fogalmam sincs, miként vagyok képes megtartani a józan eszemet ennyi kín után.
Ki tudja, talán nem is vagyok képes rá.
Felsóhajtottam, amikor megláttam, hogy a szobámhoz fürdő is tartozik. Természetesen ahhoz igazán nem kellett sok ész, hogy rájöjjön, erre van a legnagyobb szükségem. Vissza se tudok emlékezni arra, hogy mikor fürödtem utoljára, hiszen annyira kevés vizünk volt, hogy mindre szükségünk volt ahhoz, hogy ne haljunk szomjan.
Nem mintha nekem ne lenne mindegy.
Egy tükör fogadott közvetlenül az ajtó előtt, így az első dolog, amit megláttam, önmagam volt.
Illetve önmagam homoksárga mása.
A munkásruhám, az arcom, a hajam, mind pontosan ugyanabban az árnyalatban játszottak. Tökéletesen elbújhattam volna a sivatagban, ezer halálom sem lenne elegendő idő arra, hogy rám találjanak. Feküdhettem volna a tűző napok alatt, míg az éghajlat meg nem változik, és fű nem sarjad a rák-kolóniák által népesített halott talajból.
Levetettem a ruháimat, kis kupacot képeztem belőlük a bejárat előtt, csúcsdíszként rájuk helyeztem a csuklópántomat, azután hűvös vizet engedtem a testemre, és néztem, ahogy a 21. századi sémára megrajzolt lefolyó elnyeli a testemről pergő sárgás-szürkés folyadékot.
A Doktor igazán törődik velem, gondoltam, ahogy a friss illatú tisztálkodószert dörzsöltem a hajamba, és a bőrömbe. Homokszemcsék gördültek az ujjaim alatt, és ez az egész olyan kellemes volt, hogy enyhén bűntudatot éreztem amiatt, hogy ennyire élvezem.
Ez nem akadályozhatott meg abban, hogy sokáig, nagyon sokáig maradjak a zuhany alatt, egészen addig, míg reszketni nem kezdtem a hidegtől. Elszoktam már ettől az érzéstől.
El kellett ismernem, azután, hogy alaposan megfürödtem, sokkal jobban néztem ki, bár a koszt nem tudtam teljesen kisikálni a körmeim alól, és a pórusaimból. A hajamat egészen világos szőkére szívta a nap, a karjaim, és az arcom viszont sötétre barnultak - kivéve azt a vékony sávot, ahol a homlokpánt takarta. Azon a részen élesen kirajzolódott egy világosabb csík, mementójaként rabszolgaságom korszakának. Vajon mennyi ideig virít majd rajtam, hogy emlékeztessen arra, nem bújhatok el a bűneim elől?
Az arcbőröm továbbra is sima volt, lévén, hogy első dolgom volt amint beléptem az Idő Ügynökségbe, hogy leállíttassam azt a felesleges biológiai folyamatot, hogy szőrt növesszek az arcomra. Ugyan akadt egy-két faj, melynek egyedeinél emiatt igen nagy hátránnyal indultam, de ez kevés volt ahhoz, hogy megváltoztassam a véleményem, különben is, örömmel fogadtam el a kihívást.
Magamra vigyorogtam, és elégedettséggel töltött el, hogy a tökéletes fogsorom a megszokottnál is jobban virít, mivel a sötét bőröm éles kontrasztot szolgáltat neki.
Újra el kell kezdenem mosolyogni.
Felvettem a csuklópántom, régi életem ezen felesleges emlékét, a koszos munkásruhámat pedig, ami most, hogy én magam tiszta, és illatos voltam, még mocskosabbnak tűnt, arrébb rugdostam az útból.
Nem igazán csodálkoztam, amikor új ruhákat találtam a szobámban, nyilván a Doktor erre is gondolt. A boldogságom pedig mondhatni teljes lett, amikor észrevettem, hogy az akasztón lóg egy pontosan olyan kabát, amit mindig is hordtam… Mármint egészen addig, míg a Földön néhány hónappal ezelőtt sikeresen el nem pusztítottam, miközben módot kerestem arra, hogy meneküljek a bűneim elől.
Például egy hónapot töltöttem Oroszország északi vidékein, hagyva, hogy egészen maga alá temessen a hó. Nem is tudom, miből gondoltam, hogy segíteni fog… hogy képes vagyok kijárni a bűnhődés útját. Több ezer évet feküdtem a föld alatt az öcsémért, Grayért, se nem élőként, se nem holtként, nagyjából tetszhalálban, javarészt öntudatlanul, földet, és férgeket lélegezve, de nem kaphattam feloldozást bűneimért.
Nem volt most sem, aki megadja nekem.
De mit tehettem volna?
Próbáltam megkapaszkodni a jelenben, a Doktor miatt.


4.

Amikor nagyjából összeszedtem magam, és az arcomra öltöttem a mosolyomat, visszamentem a vezérlőterembe. A Doktor valahol a pult alatt feküdt, különböző színű drótok lógtak az arca körül, és elmélyülten szerelgetett. Erről eszembe jutott, hogy míg én elfoglalt voltam önmagammal, azóta már akárhol, és akármikor lehetünk az univerzumban.
Nem tudom egészen biztosan hogyan, de rögtön észrevette, hogy visszatértem, így kikúszott a pult alól, és megemelt szemöldökkel végigmért. Már nyoma sem látszott az arcán az iménti ütésemnek.
- Kösz a kabátot, Doktor! - mondtam megnyerően, megpróbálva kompenzálni az előbbi bunkóságomat.
- Ne nekem köszönd - felelte, miközben felemelkedett a padlóról, és leporolta a nadrágját. - Én csak annyit mondtam a TARDISnak, hogy csináljon neked egy szobát, a többit ő intézte.
Ezen kissé elcsodálkoztam, de hát végülis egy interdimenzionális, mindentudó űrhajóval állunk szemben, egy rendőrségi fülke képébe zárva. Miért lenne meglepő, hogy pontosan tudja, mire van szükségem?
- Úgy tűnik, az öreglány emlékszik rád - tette hozzá elmosolyodva. Igazán szereti a hajóját.
- Nos, akkor kösz, TARDIS - mondtam a levegőnek.
- Jobban érzed magad? - kérdezte a Doktor semlegességet tettetve. Mellesleg eléggé rosszul.
- Egy zuhany csodákra képes. Egyébként - kezdtem, a leginkább, hogy eltereljem a témát. -, hol a társad, Doktor? Még mindig együtt utazol azzal a kis vöröses-szőkével? Hívhatom Doktor-Donnának?
- Nem - szakított félbe gyorsan. - Haza kellett vinnem őt… Most egyedül vagyok.
- Oh. Akkor már értem, miért szedtél fel - mondtam csípősen. Nem hiszem, hogy valaha képes lennék megbocsátani neki, hogy szó nélkül magamra hagyott engem. Nem lepődnék meg, ha mindenkivel ezt csinálná.
- Azt hiszed, hogy az én döntésem volt? - kérdezte meglepően idegesen. - Mindig ez történik azokkal, akikkel kapcsolatba kerülök… El kell hagynom őket, mielőtt még belehalnának!
Megrémített a nyers szomorúság, ami áradt a szavaiból, és rögtön realizáltam, hogy azért, mert ugyanolyan közel állnak hozzám is. Hogyan is felejthettem el, hogy ez a fiatal arc amit nézek, jóval több tapasztalatot, emléket, és keserűséget hordoz, mint amennyi látszik rajta? Csak úgy, mint az enyém.
- Én nem tudok meghalni, Doktor - jegyeztem meg szinte sebzetten.
- Gyáva voltam. És ezért nem segíthettem neked az 456-al kapcsolatban sem. De te… Te a Torchwood vezetője vagy… Képes vagy meghozni azokat a döntéseket, amikre én képtelen lennék.
- Közönséges gyilkos vagyok! - fakadt ki belőlem. - Nem csak Stevent öltem meg! Az egész csapatomnak miattam kellett meghalnia! Ianto, Tosh, és Owen… És még hány ártatlan ember! Ennyi erővel akár a fejükhöz is nyomhattam volna a puskát, hogy kirepítsem az agyukat, Doktor!
- Te is tudod, hogy ez nem igaz.
- Valóban, Doktor? Valóban nem igaz?
- Ennek vége van, Jack - mondta szenvedélyesen. - Azért szedtelek fel, mert szembe kell néznem azzal, hogy felelősséggel tartozom érted.
- És az engem hol érdekel? Ja, persze, tudom. Neked, meg a TARDISodnak köszönhetően élek még mindig… és fogok ki tudja meddig. Köszi, apu, de eddig is megvoltam egyedül.
- Ennek nem lett volna szabad így lennie. Melletted kellett volna maradnom.
- Oh, Doktor, nem is tudtam, hogy így érzel. Ezek szerint te is a másik kapura játszol? - kérdeztem olyan gúnyosan, amennyire csak tudtam.
- Jack… Én meg tudlak menteni téged.
- Még mindig nem érdekel.
Nem gyalogolhattam ki a TARDISából úgy, hogy azt sem tudom, merre lehetünk, de hátat fordíthattam neki.


5.

A korláton túl zavarosan reszketett a víz, az eső pedig hullott a hajunkra.
A jó öreg, 21. századi Anglia.
Nem voltam biztos abban, hogy készen állok a végső búcsúnkra - már megint.
- Tényleg szeretném, ha velem maradnál - mondta a Doktor, szemeivel kizárólag a vizet pásztázva.
- Tudom. Lehetnék a hű társad örökké, aki sosem hagy el, és sosem hal meg.
- Lehetnél.
- De egy idő után halál unalmas lenne.
- Azért megpróbálhatnánk - ajánlotta még mindig reménykedőn.
Felhorkantottam, és a fejemet csóválva néztem a profilját. Talán én tényleg sosem hagynám el őt - de ő engem igen. Honnan tudjam, hogy nem rak ki engem valahol, amint talál magának érdekesebb játszópajtást? Amint elkövetek egy akkora hibát, amit már nem tud megbocsátani nekem? És nem feledhetem el, hogy a Doktor, velem ellentétben, meg is halhat.
Azt hittem, nem számít már annyit az életem, a jelenlegi önmagam, hogy ne lennék képes feladni akár valami ennyire bizonytalan dologért is, de úgy látszik, akármennyire utálom, mégis ragaszkodom hozzá.
- Majd találsz magadnak valakit, Doktor. Mindig találsz. Csak ne maradj egyedül!
- És te sem - mondta végre felém fordulva.
Keserűen elmosolyodtam - úgy látszik, ennyi maradt nekem.
- Viccelsz? Tudod, hogy megy ez, mindig lesz aki idén válik nagykorúvá.
- A Föld lakosságának sejtelme sincs arról, hogy mit szabadítottam rájuk!
- Egy részének már van, és biztosíthatom, hogy nem bánják. - Elhallgattam, hogy nézzem még kis ideig a vizet. - Hogyan vagy képes erre? - kérdeztem. - Megszeretni őket, tudva, hogy egy nap úgyis meg fognak halni?
- Ha egyszer annyira szerethetőek! - sóhajtotta válaszként. - És, tudod, csak az számít, hogy amíg élnek… Az legyen igazán briliáns! És ebben segíthetsz nekik.
„De az is lehet, hogy csak arra vagyok jó, hogy megöljem őket” - gondoltam magamban, de hangosan nem mondtam semmit.
Most már tudom, hogy bármennyit is kínozhatom magam, bűnhődésem mégsem lesz büntetés… Nem válthat ki poklaimból semmi szenvedés.
Mivel meghalni nem tudok, és felejteni sem, nincs más választásom, mint hogy együtt éljek a bűntudatommal… És talán, hogy megpróbáljak jobb lenni, ha már jóvátenni úgyis képtelenség őket.
Sokkal könnyebb lenne, ha legalább Ianto megmaradt volna nekem. Igazán közel állt hozzám, közelebb, mint jó ideje bárki is… Sokkal könnyebb lenne visszajönni, ha hozzá jönnék vissza. Vagy talán el sem kellett volna mennem.
Önző vagyok, de a Doktornak igaza van. Szükségem lesz emberi kapcsolatokra, hiába tudom, hogy végül szembe kell majd néznem az elvesztésükkel. Még ha én magam okozom is.
Senki sem bírja sokáig egyedül.
A Doktor elengedte a korlátot, és félszeg mosollyal felém fordult.
Nem volt több mondanivalóm a számára.
- Akkor hát minden jót, Doktor - mondtam neki egyszerűen, aztán odaléptem hozzá, és hosszan megöleltem.
- Viszlát, Jack.
Még egyszer, utoljára, végignéztem, ahogy a TARDIS, a jól ismert zajjal kísérve, eltűnik az életemből.
Visszafordultam a víz felé, és sóhajtva támaszkodtam újra a korlátnak. Fogalmam sem volt, hogy mihez fogok kezdeni.
Csak azt tudtam, hogy nem menekülhetek tovább.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése